Regulamin czytelni internetowej


                                                          
                      REGULAMIN  KORZYSTANIA
                    Z  CZYTELNI   INTERNETOWEJ


1.    Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w celach edukacyjnych w sieci internetowej oraz przeglądania baz danych dotyczących zbiorów bibliotecznych w innych bibliotekach.

2.    W Czytelni Internetowej obowiązuje:
       - cisza
       - zakaz korzystania z telefonów komórkowych
       - zakaz spożywania posiłków
       - wierzchnie okrycia i torby pozostają w szatni lub wyznaczonym miejscu.

3.    Możliwość nieodpłatnego korzystania z Internetu.

4.    Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu wcześniejszej zgody bibliotekarza.

5.    Przed rozpoczęciem pracy należy wcześniej wpisać się do zeszytu odwiedzin lub podać imię nazwisko  bibliotekarzowi oraz rodzaj informacji z jakiej chce skorzystać  - dane potrzebne do celów statystycznych

6.    Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 min.

7.    Przy jednym komputerze mogą pracować jednocześnie maksymalnie dwie osoby.
 
8.    Zabrania się:
      - zmian ustawień w komputerze
      - instalowania wszelkiego oprogramowania
      - samowolnie włączać i wyłączać komputer
              
9 .  W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

10.  Za uszkodzenia na stanowisku komputerowym odpowiada korzystający, jeśli uszkodzenie nastąpi z jego winy.

11.  Za naruszanie regulaminu czytelnik traci prawo korzystania ze stanowiska komputerowego.